Arbeidstilsynet har fått oppgaven med å opprette og drifte en godkjenningsordning for renhold, etter at ny forskrift om godkjenningsordning for renholdsbransjen ble vedtatt 8. mai 2012. Forskriften sier at alle virksomheter som helt eller delvis tilbyr renholdstjenester må søke om godkjenning. Godkjente virksomheter skal registreres i et sentralt register, hvor det vil være enkelt å finne ut hvilke bedrifter som er godkjente. Det vil også bli forbudt å kjøpe renholdstjenester av ikke godkjente renholdsvirksomheter. Ordningen trer i kraft 1. september 2012.

ID-kort

Godkjenningsordningen har også krav om at alle arbeidstakere i godkjente renholdsvirksomheter skal bære ID-kort på jobben. ID-kort får man bare dersom man er knyttet til en godkjent renholdsvirksomhet. Kortet er knyttet til arbeidsforholdet, og må leveres inn igjen dersom arbeidsforholdet opphører eller godkjenningen blir trukket tilbake ved brudd på bestemmelsene. Kravet om godkjenning og ID-kort gjelder også for de som jobber i enkeltpersonforetak uten ansatte.

Deler av renholdsbransjen har lenge vært preget av dårlige lønns- og arbeidsvilkår. - Godkjenningsordningen vil være et viktig virkemiddel i kampen mot sosial dumping og mot useriøse aktører innen renhold, sier Arbeidstilsynets direktør Ingrid Finboe Svendsen.

Økte tilsyn

Det er innført allmenngjøring i renholdsbransjen. Allmenngjorte tariffavtaler er en avtale om lønns- og arbeidsvilkår som skal hindre at utenlandsk arbeidskraft får dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn det som er vanlig i Norge.
Arbeidstilsynet har fått satt av egne ressurser til å drive økt tilsyn med bransjen. – Vi vil intensivere tilsynene innen renhold, sier Finboe Svendsen. - Sammen med allmenngjøringen og innføringen av krav om regionale verneombud, vil en slik godkjenningsordning bidra til ryddigere forhold og bedre arbeidsvilkår i en bransje med store utfordringer.

Når det nå blir ulovlig å kjøpe renholdstjenester fra ikke godkjente aktører, vil det også bli vanskeligere å drive for de virksomhetene som ikke er interesserte i å tilfredsstille lovens krav. - Vi mener dette vil ha en positiv effekt på bransjen som helhet, og at vi vil få en avskalling av bedrifter i den useriøse delen av bransjen, sier Finboe Svendsen. Se også pressemelding fra Arbeidsdepartementet.

© 2016. All right are reserved - Webutvikling av SaTu